ค้นพบจำนวน 17 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบางกระดาน ต.บางปิด อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางปิด 67 ต.บางปิด อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
วัดบางกระดาน ซ.อบต. ต.บางปิด อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
วัดบางปิดบน ซ.3156 ต.บางปิด อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
วัดบางปิดล่าง ซ.ตร. 4006 ต.บางปิด อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
วัดป่าธรรมชาติ ซ.ตร. 4006 ต.บางปิด อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
แหลมงอบ ซ.อบต. ต.บางปิด อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
หาดอำฤทธิ์ ซ.ตร. 4006 ต.บางปิด อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.3156 ต.บางปิด อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
สถานีอนามัยบ้านบางกระดาน ต.บางปิด อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
สถานีอนามัยบางปิด ต.บางปิด อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
โรงเรียนชุมชนวัดบางกระดาน ต.บางปิด อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
โรงเรียนวัดบางปิดบน ต.บางปิด อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
โรงเรียนวัดบางปิดล่าง ต.บางปิด อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
โรงเรียนบ้านอ่าวตาลคู่ ต.บางปิด อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
โรงเรียนบ้านธรรมชาติล่าง ต.บางปิด อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
ท่าเรือเทพกรรมกร ต.บางปิด อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง