ค้นพบจำนวน 78 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบางกระดาน ต.บางปิด อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านธรรมชาติล่าง 19 ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านธรรมชาติบน 100 ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเนินดินแดง 43 ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางปิด 67 ต.บางปิด อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลน้ำเชี่ยว 41/4 ต.น้ำเชี่ยว อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลคลองใหญ่ 15/4 ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทยชีวกบูรพา หมู่1 ต.แหลมงอบ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแหลมงอบ 119 ต.แหลมงอบ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
วัดบางกระดาน ซ.อบต. ต.บางปิด อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
วัดเนินดินแดง ซ.อบต. ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
วัดบางปิดบน ซ.3156 ต.บางปิด อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
วัดบางปิดล่าง ซ.ตร. 4006 ต.บางปิด อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
วัดป่าธรรมชาติ ซ.ตร. 4006 ต.บางปิด อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
วัดทองธรรมชาติ ซ.3156 ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
วัดแหลมอวน ซ.3156 ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
วัดคลองใหญ่ ซ.3156 ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
วัดน้ำเชี่ยว ซ.3148 ต.น้ำเชี่ยว อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
วัดแหลมงอบ ซ.National Highway No. 3148 ต.แหลมงอบ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
มัสยิดอัลกุบรอ ซ.3148 ต.น้ำเชี่ยว อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
มัสยิดค็อยรุ้ลบารียะห์ ซ.อนุสรณ์สถาน ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
มัสยิดดนูรู้ลการีมบ้านยายม่อม ซ.บ้านยายม่อม ต.แหลมงอบ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
สวนอาหารริมทะเลซีฟู้ด ซ.อนุสรณ์สถาน ต.แหลมงอบ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
ร้านอาหารแสงจันทร์ ซ.อนุสรณ์สถาน ต.แหลมงอบ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
ภัตตาคารกุ้งหลวง ซ.หินกลาง ต.แหลมงอบ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำเชี่ยว ซ.3148 ต.น้ำเชี่ยว อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
สำนักงานเกษตรอำเภอแหลมงอบ ซ.3148 ต.แหลมงอบ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด สาขาส่วนแยกแหลมงอบ ซ.ศาลเจ้าพ่อต้นยาง ต.แหลมงอบ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
สำนักงานเทศบาลตำบลแหลมงอบ ซ.ศาลเจ้าพ่อต้นยาง ต.แหลมงอบ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
ที่ว่าการอำเภอแหลมงอบ ซ.บ้านยายม่อม ต.แหลมงอบ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแหลมงอบ ซ.ศาลเจ้าพ่อต้นยาง ต.แหลมงอบ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแหลมงอบ ซ.สนธิศิริ ต.แหลมงอบ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
สำนักงานททท. ภาคกลางเขต 5 ซ.อนุสรณ์สถาน ต.แหลมงอบ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ซ.อนุสรณ์สถาน ต.แหลมงอบ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6 ตราด ซ.อนุสรณ์สถาน ต.แหลมงอบ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
สถานีตำรวจภูธรอำเภอแหลมงอบ ซ.ศาลเจ้าพ่อต้นยาง ต.แหลมงอบ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
แหลมงอบ ซ.อบต. ต.บางปิด อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
หาดอำฤทธิ์ ซ.ตร. 4006 ต.บางปิด อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
เกาะปุย ซ.3156 ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
โรงแรมศิริเอนก ซ.3156 ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
แหลมงอบแคมป์ปิ้ง ซ.3156 ต.แหลมงอบ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
โรงแรมพาราไดซ์ ซ.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3148 ต.แหลมงอบ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
โรงแรมแหลมงอบอินน์ ซ.สนธิศิริ ต.แหลมงอบ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
ริมทะเลรีสอร์ท ซ.อนุสรณ์สถาน ต.แหลมงอบ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
โรงพยาบาลแหลมงอบ ซ.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3148 ต.แหลมงอบ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.3156 ต.บางปิด อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.3156 ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3148 ต.แหลมงอบ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
บ้านน้ำเชี่ยว ซ.3148 ต.น้ำเชี่ยว อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
สถานีอนามัยบ้านบางกระดาน ต.บางปิด อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
สถานีอนามัยบ้านเนินดินแดง ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
สถานีอนามัยบางปิด ต.บางปิด อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
สถานีอนามัยบ้านธรรมชาติบน ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
สถานีอนามัยคลองใหญ่ ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
สถานีอนามัยตำบลน้ำเชี่ยว ต.น้ำเชี่ยว อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
สถานีอนามัยบ้านธรรมชาติล่าง ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
สถานีอนามัยอำเภอแหลมงอบ ต.แหลมงอบ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
โรงเรียนชุมชนวัดบางกระดาน ต.บางปิด อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
โรงเรียนบ้านเนินดินแดง ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
โรงเรียนวัดบางปิดบน ต.บางปิด อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
โรงเรียนวัดบางปิดล่าง ต.บางปิด อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
โรงเรียนบ้านอ่าวตาลคู่ ต.บางปิด อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
โรงเรียนวัดทองธรรมชาติ ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
โรงเรียนวัดแหลมอวน ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
โรงเรียนบ้านธรรมชาติล่าง ต.บางปิด อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
โรงเรียนอนุบาลวัดน้ำเชี่ยว ต.น้ำเชี่ยว อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
โรงเรียนแหลมงอบวิทยาคม ต.แหลมงอบ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
โรงเรียนชุมชนแหลมงอบ(นิเทศก์อุปถัมภ์) ต.แหลมงอบ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
เกาะช้างเฟอร์รี่ ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
เกาะช้างเฟอร์รี่ ต.แหลมงอบ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
ท่าเรือเทพกรรมกร ต.บางปิด อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
ท่าเรือเซ็นเตอร์พอยท์. เฟอร์รี่ ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
ท่าเรือเฟอร์รี่-เกาะช้าง ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
ท่าเทียบเรือประมงแหลมงอบ ต.แหลมงอบ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
ท่าเทียบเรือประมงคลองยายม่อม ต.แหลมงอบ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
ท่าเทียบเรือคลองยายหม่อม ต.แหลมงอบ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
แหลมงอบ จ.ตราด ต.แหลมงอบ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง