ค้นพบจำนวน 12 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทุ่งยาว 115 ต.นนทรีย์ อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านมะม่วง 140 ต.นนทรีย์ อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
วัดมะม่วง ซ.3157 ต.นนทรีย์ อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
วัดนนทรีย์ ซ.3157 ต.นนทรีย์ อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
มัสยิดนูรุ้ลฮูดา ซ.3157 ต.นนทรีย์ อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
สถานีอนามัยบ้านมะม่วง ต.นนทรีย์ อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
สถานีอนามัยบ้านทุ่งยาง ต.นนทรีย์ อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
โรงเรียนบ้านมะม่วง ต.นนทรีย์ อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 44 ต.นนทรีย์ อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
โรงเรียนบ้านสระใหญ่ ต.นนทรีย์ อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
โรงเรียนบ้านประเดา ต.นนทรีย์ อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3157-3159 ต.นนทรีย์ อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง