ค้นพบจำนวน 15 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสามแยกด่านชุมพล 103 ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทับทิมสยาม 01 170 ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลด่านชุมพล 32 ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
วัดใหม่โพธาราม ซ.3157 ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
สุเหร่าบาแลทับทิมสยาม 1 ซ.รพช. ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
โครงการชลประทานอ่างเก็บน้ำด่านชุมพล ซ.3157 ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
สถานีตำรวจภูธรตำบลด่านชุมพล ซ.3271 ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.3157 ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
สถานีอนามัยบ้านทับทิมสยาม 1 ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
สถานีอนามัยตำบลด่านชุมพล ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
สถานีอนามัยบ้านสามแยก ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตราด ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
โรงเรียนบ้านด่านชุมพล ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
โรงเรียนบ้านป้องกันตนเองด่านชุมพล ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3157-3271 ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง