ค้นพบจำนวน 19 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองแฟบ 4/10 หมู่3 ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านมะนาว 129 ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคลองปุก 202 ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลช้างทูน 36 ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ ซ.3157 ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
วัดช้างทูน ซ.3157 ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
วัดมะนาว ซ.3157 ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
วัดหนองแฟบ ซ.สายเทศบาล 4 ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
วัดวงษ์พัฒนา ซ.3157 ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
น้ำตกสลัดได ซ.3157 ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.3299 ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
สถานีอนามัยบ้านมะนาว ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
สถานีอนามัยตำบลช้างทูน ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
สถานีอนามัยหนองแฟบ ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
สถานีอนามัยบ้านคลองปุก ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
โรงเรียนบ้านมะนาว ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
โรงเรียนวัดช้างทูน ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
โรงเรียนบ้านหนองแฟบ ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3299-3157 ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง