ค้นพบจำนวน 39 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหมื่นด่าน 97 ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปะอา 9 ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคลองแอ่ง 100 ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
โรงพยาบาลบ่อไร่ 29 ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ่อไร่ 56 ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
วัดปะอาบูรพาเขต ซ.3389 ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
วัดจัดสรร ซ.3389 ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
วัดบ่อพลอย ถ.,เทศบาล 3 10, ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
วัดบ่อไร่ ซ.3388 ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
วัดตากแว้ง ซ.3157 ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
วัดตางาม ซ.3388 ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
วัดคลองแอ่ง ซ.3388 ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด สาขาบ่อไร่ ซ.3388 ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
ที่ว่าการอำเภอบ่อไร่ ซ.3157 ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
สำนักงานเทศบาลตำบลบ่อพลอย ถ.,เทศบาล 1 1, ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอบ่อไร่ ถ.,เทศบาล 1 1, ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ่อไร่ ซ.3388 ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ ซ.เกษตร ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
สถานีตำรวจภูธรอำเภอบ่อไร่ ถ.,เทศบาล 1 1, ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
น้ำตกคลองแก้ว ซ.3389 ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
โรงพยาบาลบ่อไร่ ซ.เทศบาล 2 ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ถ.,เทศบาล 3 5, ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.3157 ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.3157 ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
สถานีอนามัยบ้านคลองโอน ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
สถานีอนามัยบ้านหมื่นด่าน ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
สถานีอนามัยบ้านคลองแอ่ง ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
โรงเรียนวัดปะอาบูรพาเขต ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
โรงเรียนบ้านวัดจัดสรร ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์ ซ.เทศบาล 3 10 ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
โรงเรียนชุมชนวัดบ่อไร่ ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
โรงเรียนบ่อไรวิทยา ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
โรงเรียนชุมชนบ้านตากแว้ง ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
โรงเรียนบ้านตางาม ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
โรงเรียนบ้านคลองแอ่ง ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3389-3388 ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3389-3157 ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3388-3157 ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
น้ำตกคลองแก้ว ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง