ค้นพบจำนวน 21 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสะตอน้อย ตำบลตกพรม ต.ประณีต อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านตาระวาย 15 ต.ประณีต อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเกษมสุข 51/1 ต.ประณีต อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลประณีต 76 ต.ประณีต อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150
วัดเมืองเก่าแสนตุ้ม(วัดเขาโต๊ะโม๊ะ) ซ.รพช. ตร. 3001 ต.ประณีต อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150
วัดประณีต ซ.3158 ต.ประณีต อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150
วัดเสนาณรงค์ ซ.อบจ. ต.ประณีต อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150
วัดนิโรธภาวนา ซ.3158 ต.ประณีต อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150
มัสยิดเนี้ยะม่าตุ๊ลเลาะห์ ซ.อบจ. ต.ประณีต อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.3158 ต.ประณีต อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150
สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ซ.3158 ต.ประณีต อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150
สถานีอนามัยบ้านสะตอน้อย ต.ประณีต อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150
สถานีอนามัยประณีต ต.ประณีต อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150
สถานีอนามัยบ้านเกษมสุข ต.ประณีต อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150
สถานีอนามัยบ้านตาละวาย ต.ประณีต อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150
โรงเรียนประณีตวิทยาคม ต.ประณีต อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150
โรงเรียนวัดประณีต ต.ประณีต อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150
โรงเรียนบ้านดอนสูง ต.ประณีต อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150
โรงเรียนบ้านเกษมสุข ต.ประณีต อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150
โรงเรียนวัดเสนาณรงค์ ต.ประณีต อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3158-3447 ต.ประณีต อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง