ค้นพบจำนวน 12 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสะตอ 188 ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150
วัดตาพลาย ซ.3158 ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150
วัดมาบใหญ่ ซ.3157 ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.3157 ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150
สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ซ.3157 ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.3157 ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150
สถานีอนามัยสะตอ ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150
โรงเรียนวัดตาพลาย ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150
โรงเรียนบ้านหนองบัว ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150
โรงเรียนสะตอวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150
โรงเรียนบ้านเจียรพัฒนา ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3157-3158 ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง