ค้นพบจำนวน 15 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเกาะจิก ต.บางชัน ต.ท่าโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางชัน ต.ท่าโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าโสม 208 ต.ท่าโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150
วัดสลัก ซ.3156 ต.ท่าโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150
เรือนจำชั่วคราวเขาระกำ ซ.ชลประทาน ต.ท่าโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150
เกาะจิกนอก ซ.3156 ต.ท่าโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150
เกาะจิกกลาง ซ.3156 ต.ท่าโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150
สถานีบริการน้ำมันทีพีไอ ซ.3156 ต.ท่าโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150
สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ซ.3156 ต.ท่าโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.3156 ต.ท่าโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150
สถานีอนามัยท่าโสม ต.ท่าโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150
โรงเรียนบ้านคลองศอก(เพิ่มประชาราษฎร์อุปถัมภ์) ต.ท่าโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150
โรงเรียนวัดท่าโสม ต.ท่าโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150
โรงเรียนวัดสลัก ต.ท่าโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150
ท่าอากาศยานตราด ต.ท่าโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง