ค้นพบจำนวน 12 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโป่ง 186 ต.วังตะเคียน อ.เขาสมิง จ.ตราด 23130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านฆ้อ 2 ต.วังตะเคียน อ.เขาสมิง จ.ตราด 23130
วัดฆ้อ ซ.3159 ต.วังตะเคียน อ.เขาสมิง จ.ตราด 23130
วัดศรีบัวทอง ซ.3388 ต.วังตะเคียน อ.เขาสมิง จ.ตราด 23130
วัดบ้านโป่ง ซ.3159 ต.วังตะเคียน อ.เขาสมิง จ.ตราด 23130
วัดธรรมมาภิมุข ซ.3388 ต.วังตะเคียน อ.เขาสมิง จ.ตราด 23130
วัดวังตะเคียน ซ.3159 ต.วังตะเคียน อ.เขาสมิง จ.ตราด 23130
สถานีอนามัยบ้านฆ้อ ต.วังตะเคียน อ.เขาสมิง จ.ตราด 23130
สถานีอนามัยบ้านโป่ง ต.วังตะเคียน อ.เขาสมิง จ.ตราด 23130
โรงเรียนวัดฆ้อ ต.วังตะเคียน อ.เขาสมิง จ.ตราด 23130
โรงเรียนบ้านโป่ง ต.วังตะเคียน อ.เขาสมิง จ.ตราด 23130
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3159-3388 ต.วังตะเคียน อ.เขาสมิง จ.ตราด 23130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง