ค้นพบจำนวน 28 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพนมพริก 21/1 ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150
วัดพนมพริก ซ.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3158 ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150
วัดป่าเทสรังสี ซ.รพช. ตร. 3012 ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150
วัดมุมสงบ ซ.อบจ. ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150
วัดทางควาย ซ.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3158 ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150
วัดป่าตะแบก ซ.3157 ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150
วัดทุ่งเขา ซ.3157 ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150
วัดแสนตุ้ง ซ.สุขุมวิท ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150
วัดท่าหาด ซ.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3156 ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด ซ.สุขุมวิท ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150
สำนักงานเทศบาลตำบลแสนตุ้ง ซ.เทศบาล 27 ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150
โรงพยาบาลเขาสมิง ซ.สุขุมวิท ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.3157 ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.3157 ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3158 ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.สุขุมวิท ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150
สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ซ.สุขุมวิท ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.สุขุมวิท ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3156 ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150
สถานีอนามัยบ้านพนมพริก ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150
โรงเรียนวัดพนมพริก ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150
โรงเรียนบ้านเนินตะบก ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150
โรงเรียนอนุบาลสว่างไสว ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150
โรงเรียนชุมชนวัดแสนตุ้ง ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150
โรงเรียนวัดท่าหาด ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3157-3158 ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3158-3 ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3-3156 ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง