ค้นพบจำนวน 19 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคลองมะขาม 38 ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหาดเล็ก 41 ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110
วัดคลองมะขาม ซ.เทศบาล 6 ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110
วัดเกษมสีมาราม(วัดหาดเล็ก) ซ.AH123 ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110
ร้านอาหารปูนิ่ม ซ.AH123 ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110
สำนักงานเทศบาลตำบลหาดเล็ก ซ.เทศบาล 12 ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110
ส่วนที่แคบที่สุดในประเทศไทย ซ.AH123 ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110
แหลมสารพัดพิษ ซ.AH123 ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110
พระวิหารกรมหลวงชุมพร ซ.AH123 ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110
สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ซ.เทศบาล 12 ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110
โรงเรียนบ้านหาดเล็ก ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110
สถานีอนามัยบ้านหาดเล็ก ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110
สถานีอนามัยคลองมะขาม ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110
โรงเรียนบ้านคลองมะขาม ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110
โรงเรียนบ้านโขดทราย ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110
ท่าเทียบเรือชลาลัย ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110
ท่าเทียบเรือกัลปังหา ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110
ท่าเทียบเรือป. เกษมศิริ ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110
ท่าเรือหาดศาลเจ้า ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง