ค้นพบจำนวน 20 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วงโสม 75 ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลไม้รูด 156 ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110
วัดคลองมะนาว ซ.AH123 ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110
วัดวิสุทธิการาม ซ.3269 ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110
วัดหนองม่วง ซ.AH123 ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110
วัดห้วงโสม ซ.ร่วมใจอนุสรณ์ ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110
สถานีตำรวจภูธรตำบลไม้รูด ซ.AH123 ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110
หาดไม้รูด ซ.โยธาธิการ ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110
หาดบานชื่น ซ.3269 ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110
หาดไพลิน ซ.ร่วมใจอนุสรณ์ ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110
หาดสนงาม ซ.ร่วมใจอนุสรณ์ ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110
ชาญชลรีสอร์ท ซ.ร่วมใจอนุสรณ์ ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110
สถานีอนามัยไม้รูด ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110
สถานีอนามัยบ้านห้วงโสม ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110
โรงเรียนบ้านคลองมะนาว ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110
โรงเรียนบ้านไม้รูด(วิสิทธิ์ประชาสรรค์) ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110
โรงเรียนบ้านหนองม่วง ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110
โรงเรียนวัดห้วงโสม ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110
หาดไม้รูด (หาดสำราญ) จ.ตราด ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110
หาดบานชื่น (หาดมะโร) ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง