ค้นพบจำนวน 25 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองใหญ่ 415 ถ.ชำนิอนุสรณ์ หมู่2 ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110
วัดคลองใหญ่ ซ.สนามบิน ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110
วัดคลองจาก ซ.AH123 ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110
ร้านอาหารชายทะเล ซ.AH123 ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110
สำนักงานเกษตรอำเภอคลองใหญ่ ซ.เบญจพัฒนา ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอคลองใหญ่ ซ.เทศบาล 14 ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110
ที่ว่าการอำเภอคลองใหญ่ ซ.เทศบาล 12 ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110
สำนักงานกาชาดอำเภอคลองใหญ่ ซ.ชำนิอนุสรณ์ 1 ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองใหญ่ ซ.เทศบาล 12 ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110
สถานีตำรวจภูธรอำเภอคลองใหญ่ ซ.เทศบาล 12 ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110
หาดสนรีสอร์ท ซ.ร่วมใจอนุสรณ์ ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110
โรงแรมบางอินวิลล่า ซ.AH123 ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110
โรงแรมคลองใหญ่ ซ.AH123 ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110
โรงแรมสุขสำราญ ซ.เทศบาล 1 ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110
โรงพยาบาลคลองใหญ่ ซ.เทศบาล ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110
สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ซ.AH123 ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.AH123 ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110
โรงเรียนบ้านตาหนึก ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110
โรงเรียนบ้านเนินตาล ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110
โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110
โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110
โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110
โรงเรียนนคราศึกษา ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110
โรงเรียนบ้านคลองจาก ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110
ท่าเทียบเรือเกษมศิริ ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง