ค้นพบจำนวน 65 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วงโสม 75 ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคลองมะขาม 38 ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหาดเล็ก 41 ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลไม้รูด 156 ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองใหญ่ 415 ถ.ชำนิอนุสรณ์ หมู่2 ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110
วัดคลองมะนาว ซ.AH123 ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110
วัดวิสุทธิการาม ซ.3269 ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110
วัดหนองม่วง ซ.AH123 ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110
วัดห้วงโสม ซ.ร่วมใจอนุสรณ์ ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110
วัดคลองใหญ่ ซ.สนามบิน ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110
วัดคลองจาก ซ.AH123 ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110
วัดคลองมะขาม ซ.เทศบาล 6 ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110
วัดเกษมสีมาราม(วัดหาดเล็ก) ซ.AH123 ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110
ร้านอาหารชายทะเล ซ.AH123 ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110
ร้านอาหารปูนิ่ม ซ.AH123 ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110
สำนักงานเกษตรอำเภอคลองใหญ่ ซ.เบญจพัฒนา ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอคลองใหญ่ ซ.เทศบาล 14 ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110
ที่ว่าการอำเภอคลองใหญ่ ซ.เทศบาล 12 ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110
สำนักงานกาชาดอำเภอคลองใหญ่ ซ.ชำนิอนุสรณ์ 1 ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองใหญ่ ซ.เทศบาล 12 ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110
สำนักงานเทศบาลตำบลหาดเล็ก ซ.เทศบาล 12 ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110
สถานีตำรวจภูธรตำบลไม้รูด ซ.AH123 ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110
สถานีตำรวจภูธรอำเภอคลองใหญ่ ซ.เทศบาล 12 ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110
ส่วนที่แคบที่สุดในประเทศไทย ซ.AH123 ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110
หาดไม้รูด ซ.โยธาธิการ ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110
หาดบานชื่น ซ.3269 ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110
หาดไพลิน ซ.ร่วมใจอนุสรณ์ ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110
หาดสนงาม ซ.ร่วมใจอนุสรณ์ ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110
แหลมสารพัดพิษ ซ.AH123 ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110
ชาญชลรีสอร์ท ซ.ร่วมใจอนุสรณ์ ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110
หาดสนรีสอร์ท ซ.ร่วมใจอนุสรณ์ ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110
โรงแรมบางอินวิลล่า ซ.AH123 ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110
โรงแรมคลองใหญ่ ซ.AH123 ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110
โรงแรมสุขสำราญ ซ.เทศบาล 1 ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110
โรงพยาบาลคลองใหญ่ ซ.เทศบาล ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110
พระวิหารกรมหลวงชุมพร ซ.AH123 ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110
สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ซ.AH123 ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.AH123 ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110
สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ซ.เทศบาล 12 ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110
โรงเรียนบ้านหาดเล็ก ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110
สถานีอนามัยบ้านหาดเล็ก ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110
สถานีอนามัยไม้รูด ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110
สถานีอนามัยบ้านห้วงโสม ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110
สถานีอนามัยคลองมะขาม ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110
โรงเรียนบ้านคลองมะนาว ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110
โรงเรียนบ้านไม้รูด(วิสิทธิ์ประชาสรรค์) ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110
โรงเรียนบ้านหนองม่วง ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110
โรงเรียนวัดห้วงโสม ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110
โรงเรียนบ้านตาหนึก ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110
โรงเรียนบ้านเนินตาล ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110
โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110
โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110
โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110
โรงเรียนนคราศึกษา ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110
โรงเรียนบ้านคลองจาก ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110
โรงเรียนบ้านคลองมะขาม ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110
โรงเรียนบ้านโขดทราย ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110
ท่าเทียบเรือเกษมศิริ ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110
ท่าเทียบเรือชลาลัย ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110
ท่าเทียบเรือกัลปังหา ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110
ท่าเทียบเรือป. เกษมศิริ ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110
ท่าเรือหาดศาลเจ้า ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110
หาดไม้รูด (หาดสำราญ) จ.ตราด ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110
หาดบานชื่น (หาดมะโร) ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110
หาดทรายแก้ว จ.ตราด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง