ค้นพบจำนวน 9 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลชำราก 124 ต.ชำราก อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
วัดคีรีวิหาร ซ.318 ต.ชำราก อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
วัดชำราก ซ.318 ต.ชำราก อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
วัดมณีกาญจนาราม ซ.AH123 ต.ชำราก อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
วัดหนองรี ซ.AH123 ต.ชำราก อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
สถานีตำรวจภูธรตำบลบ้านท่าเลื่อน ซ.318 ต.ชำราก อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
สถานีอนามัยชำราก ต.ชำราก อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โรงเรียนวัดคีรีวิหาร ต.ชำราก อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โรงเรียนคีรีเวชรัตน์นูปถัมถ์ ต.ชำราก อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง