ค้นพบจำนวน 11 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคลองขวาง 99 ต.ท่ากุ่ม อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่ากุ่ม 50 ต.ท่ากุ่ม อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
วัดสุวรรณภักดี(วัดทุ่งไก่ดัก) ซ.โยธาธิการ ต.ท่ากุ่ม อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
วัดวรุณดิตถาราม ซ.3271 ต.ท่ากุ่ม อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
สถานีอนามัยบ้านคลองขวาง ต.ท่ากุ่ม อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
สถานีอนามัยตำบลท่ากุ่ม ต.ท่ากุ่ม อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โรงเรียนบ้านคลองขวาง ต.ท่ากุ่ม อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โรงเรียนบ้านทุ่งไก่ดัก ต.ท่ากุ่ม อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โรงเรียนวัดวรุณดิตถาราม ต.ท่ากุ่ม อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
วัดทุ่งไก่ดัก ต.ท่ากุ่ม อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
วัดทุ่งไก่ดัก 250 ต.ท่ากุ่ม อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000 08-1351-3900 08-7127-4468
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง