ค้นพบจำนวน 5 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าพริก 170 ต.ท่าพริก อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
วัดท่าพริก ซ.AH123 ต.ท่าพริก อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
สถานีอนามัยตำบลท่าพริก ต.ท่าพริก อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โรงเรียนชุมชนวัดท่าพริก(จริยาอุปถัมภ์) ต.ท่าพริก อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โรงเรียนบ้านเนินโพธิ์ ต.ท่าพริก อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง