ค้นพบจำนวน 23 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านฉางเกลือ 203 ต.ห้วยแร้ง อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโพรงตะเฆ่ 115/1 ต.ห้วยแร้ง อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเกาะขวาง 57/6 ต.ห้วยแร้ง อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลห้วยแร้ง 64/5 ต.ห้วยแร้ง อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
วัดฉางเกลือ ซ.3157 ต.ห้วยแร้ง อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
วัดคลองขุด ซ.อบต. ต.ห้วยแร้ง อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
วัดบางปรือ ซ.อบต. ต.ห้วยแร้ง อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
วัดเนินยาง ซ.อบต. ต.ห้วยแร้ง อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
มัสยิดเราดอตุ้ลญัณนฮ์ ซ.3271 ต.ห้วยแร้ง อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
สถานีอนามัยบ้านฉางเกลือ ต.ห้วยแร้ง อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
สถานีอนามัยตำบลห้วยแร้ง ต.ห้วยแร้ง อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
สถานีอนามัยบ้านเกาะขวาง ต.ห้วยแร้ง อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
สถานีอนามัยโพรงตะเฆ่ ต.ห้วยแร้ง อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โรงเรียนบ้านฉางเกลือ ต.ห้วยแร้ง อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โรงเรียนบ้านปากพีด ต.ห้วยแร้ง อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม ต.ห้วยแร้ง อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โรงเรียนวัดคลองขุด ต.ห้วยแร้ง อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โรงเรียนวัดบางปรือ ต.ห้วยแร้ง อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โรงเรียนวัดเนินยาง ต.ห้วยแร้ง อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ ต.ห้วยแร้ง อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โรงเรียนบ้านโพรงตะเฆ่ ต.ห้วยแร้ง อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3157-3494 ต.ห้วยแร้ง อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
วัดบางปรือ ต.ห้วยแร้ง อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000 039-190661
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง