ค้นพบจำนวน 38 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
สวนรุกขชาติจังหวัดตราด ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านชุมแสง 138 ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปลายคลอง 245 ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท้ายวัง 98/2 ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
วัดท่าประดู่ ซ.3494 ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
วัดสวนใน ซ.อบต. ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
วัดวังกระแจะ ซ.อบต. ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
วัดหนองบัว ซ.ศาลเจ้า ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
วัดบุปผาราม ซ.อบต. ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
มัสยิดเราดอตุ้ลญินาน ซ.สืบแสวงทรัพย์ ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
สวนอาหารหนองบัว ซ.สุขุมวิท ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
แขวงการทางตราด ซ.สุขุมวิท ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ซ.สุขุมวิท ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
หน่วยปฏิบัติการพิเศษกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดตราด ซ.อบต. ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
ศาลจังหวัดตราด ซ.ชลประทาน-วังพลอย ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดตราด ซ.สุขุมวิท ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
พีโอรีสอร์ท ซ.สุขุมวิท ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โรงแรมเอส.เค. เฮ้าส์ ซ.สุขุมวิท ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โรงแรมสุขุมวิทอินน์ ซ.สุขุมวิท ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
เหลายาอินแลนด์รีสอร์ท ซ.สุขุมวิท ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โรงแรมพาเพลิน ซ.สุขุมวิท ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โรงพยาบาลกรุงเทพตราด ซ.สืบแสวงทรัพย์ ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.สุขุมวิท ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ซ.สุขุมวิท ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ซ.สุขุมวิท ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.สุขุมวิท ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
คริสตจักรตราด ซ.สุขุมวิท ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
สถานีอนามัยบ้านชุมแสง ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
สถานีอนามัยบ้านท้ายวัง ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
สถานีอนามัยบ้านท้ายวังตำบลวังกระแจะ ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
สถานีอนามัยตำบลปลายคลอง ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โรงเรียนบ้านทุ่งประดู่ ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โรงเรียนบ้านสวนใน ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โรงเรียนวัดวัง(กิ่มบุญอยู่อุทิศ) ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โรงเรียนอนุบาลชุมชนวัดหนองบัว ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โรงเรียนวัดบุปผาราม ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โรงเรียนกิตติวิทยา ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
วัดโยธานิมิตร ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000 039-511-918
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง