ค้นพบจำนวน 14 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านอ่าวช่อ ต.อ่าวใหญ่ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลอ่าวใหญ่ 100 ต.อ่าวใหญ่ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
วัดอ่าวใหญ่ ซ.3155 ต.อ่าวใหญ่ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
วัดอ่าวช่อ ซ.3155 ต.อ่าวใหญ่ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
สถานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดตราด ซ.3155 ต.อ่าวใหญ่ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
สถานีตำรวจภูธรตำบลอ่าวช่อ ซ.3155 ต.อ่าวใหญ่ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
สถานีบริการน้ำมันทีพีไอ ซ.3155 ต.อ่าวใหญ่ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
สถานีอนามัยตำบลอ่าวใหญ่ ต.อ่าวใหญ่ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
สถานีอนามัยตำบลอ่าวช่อ ต.อ่าวใหญ่ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โรงเรียนวัดอ่าวใหญ่ ต.อ่าวใหญ่ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โรงเรียนอ่าวใหญ่พิทยาคาร ต.อ่าวใหญ่ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โรงเรียนบ้านแหลมพร้าว ต.อ่าวใหญ่ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โรงเรียนชุมชนวัดอ่าวช่อ ต.อ่าวใหญ่ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
แหลมศอก (ศาลกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์) ต.อ่าวใหญ่ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง