ค้นพบจำนวน 5 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลห้วงน้ำขาว 106 ต.ห้วงน้ำขาว อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
วัดห้วงน้ำขาว ซ.3155 ต.ห้วงน้ำขาว อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
ศูนย์ท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์ ซ.อบต. ตร. 4097 ต.ห้วงน้ำขาว อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
สถานีอนามัยห้วงน้ำขาว ต.ห้วงน้ำขาว อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โรงเรียนห้วงน้ำขาว ต.ห้วงน้ำขาว อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง