ค้นพบจำนวน 9 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองคันทรง 18 ต.หนองคันทรง อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
วัดหนองคันทรง ซ.ประชาภักดี 5 ต.หนองคันทรง อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
วัดแหลมหิน ซ.3449 ต.หนองคันทรง อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดตราด ซ.อบต. ต.หนองคันทรง อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
บ้านปูรีสอร์ท ซ.3449 ต.หนองคันทรง อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
สถานีอนามัยหนองคันทรง ต.หนองคันทรง อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
สถานีอนามัยบ้านแหลมหิน ต.หนองคันทรง อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โรงเรียนวัดหนองคันทรง ต.หนองคันทรง อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โรงเรียนวัดแหลมหิน ต.หนองคันทรง อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง