ค้นพบจำนวน 19 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองเสม็ด 149 ต.หนองเสม็ด อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตราด 270 ต.หนองเสม็ด อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
วัดลำดวน ซ.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3148 ต.หนองเสม็ด อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
วัดหนองเสม็ด ซ.ชลประทาน ต.หนองเสม็ด อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
วัดโคก ซ.3155 ต.หนองเสม็ด อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
วัดสุวรรณมงคล ซ.อบต. ต.หนองเสม็ด อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
ที่ว่าการอำเภอเมืองตราด ซ.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3148 ต.หนองเสม็ด อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตราด ซ.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3148 ต.หนองเสม็ด อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตราด ซ.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3148 ต.หนองเสม็ด อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด ซ.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3148 ต.หนองเสม็ด อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด ซ.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3148 ต.หนองเสม็ด อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
สำนักงานโยธาธิการจังหวัดตราด ซ.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3148 ต.หนองเสม็ด อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ซ.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3148 ต.หนองเสม็ด อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.3148 ต.หนองเสม็ด อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
สถานีอนามัยบ้านหนองเสม็ด ต.หนองเสม็ด อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
สถานีอนามัยตำบลหนองเสม็ด ต.หนองเสม็ด อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โรงเรียนวัดหนองเสม็ด(อรรถพรสงเคราะห์) ต.หนองเสม็ด อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โรงเรียนวัดสุวรรณมงคล ต.หนองเสม็ด อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
สำนักงานขนส่งจังหวัดตราด ต.หนองเสม็ด อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง