ค้นพบจำนวน 264 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
สวนรุกขชาติจังหวัดตราด ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านชุมแสง 138 ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองโสน 103 ต.หนองโสน อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านอ่าวช่อ ต.อ่าวใหญ่ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปลายคลอง 245 ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท้ายวัง 98/2 ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าเส้น ตำบลแหลมกลัด 115 ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านฉางเกลือ 203 ต.ห้วยแร้ง อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคลองขวาง 99 ต.ท่ากุ่ม อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโพรงตะเฆ่ 115/1 ต.ห้วยแร้ง อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเกาะขวาง 57/6 ต.ห้วยแร้ง อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลอ่าวใหญ่ 100 ต.อ่าวใหญ่ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลห้วยแร้ง 64/5 ต.ห้วยแร้ง อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลห้วงน้ำขาว 106 ต.ห้วงน้ำขาว อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองคันทรง 18 ต.หนองคันทรง อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองเสม็ด 149 ต.หนองเสม็ด อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าพริก 170 ต.ท่าพริก อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่ากุ่ม 50 ต.ท่ากุ่ม อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลตะกาง 146 ต.ตะกาง อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลชำราก 124 ต.ชำราก อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลแหลมกลัด 91 ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเนินทราย 221 ต.เนินทราย อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
สถานพยาบาลสถานกักขังกลางจังหวัดตราด 11 อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดตราด 81 ถ.เนินตาแมว-ด่านเก่า หมู่8 ต.เนินทราย อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
เทศบาลเมืองตราด อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โรงพยาบาลกรุงเทพ-ตราด 376 ถ.สุขุมวิท อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตราด 270 ต.หนองเสม็ด อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด 6 ซ.ชัยมงคล 1 อ.เมืองตราด จ.ตราด
วิทยาลัยเทคนิคตราด ซ.ท่าเรือจ้าง อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
วิทยาลัยสารพัดช่างตราด ซ.หลักเมือง อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
วัดฉางเกลือ ซ.3157 ต.ห้วยแร้ง อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
วัดคลองขุด ซ.อบต. ต.ห้วยแร้ง อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
วัดบางปรือ ซ.อบต. ต.ห้วยแร้ง อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
วัดเนินยาง ซ.อบต. ต.ห้วยแร้ง อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
วัดท่าประดู่ ซ.3494 ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
วัดสุวรรณภักดี(วัดทุ่งไก่ดัก) ซ.โยธาธิการ ต.ท่ากุ่ม อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
วัดสวนใน ซ.อบต. ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
วัดวังกระแจะ ซ.อบต. ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
วัดธรรมมาภิมุข ซ.3157 ต.เนินทราย อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
วัดวรุณดิตถาราม ซ.3271 ต.ท่ากุ่ม อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
วัดหนองบัว ซ.ศาลเจ้า ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
วัดวรดิตถาราม ซ.วัดวรดิษฐ์ธาราม อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
วัดศรีบุรพาราม ซ.เกาะตะเคียน อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
วัดวิเวกวราราม ซ.AH123 ต.เนินทราย อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
วัดท่าพริก ซ.AH123 ต.ท่าพริก อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
วัดเนินสูง ซ.AH123 ต.ตะกาง อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
วัดบุปผาราม ซ.อบต. ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
วัดคลองเพชร ซ.ชลประทาน อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
วัดโยธานิมิต(วัดโบสถ์) ซ.เทศบาล 4 อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
วัดกลาง ซ.หลักเมือง อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
วัดไผ่ล้อม ซ.เนินตาแมว อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
วัดลำดวน ซ.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3148 ต.หนองเสม็ด อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
วัดตะกาง ซ.AH123 ต.ตะกาง อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
วัดหนองเสม็ด ซ.ชลประทาน ต.หนองเสม็ด อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
วัดโคก ซ.3155 ต.หนองเสม็ด อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
วัดหนองโสน ซ.อบต. ต.หนองโสน อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
วัดเขาน้อย ซ.อบต. ต.หนองโสน อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
วัดคีรีวิหาร ซ.318 ต.ชำราก อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
วัดสุวรรณมงคล ซ.อบต. ต.หนองเสม็ด อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
วัดชำราก ซ.318 ต.ชำราก อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
วัดไทรทอง ซ.3148 ต.หนองโสน อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
วัดหนองคันทรง ซ.ประชาภักดี 5 ต.หนองคันทรง อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
วัดแหลมหิน ซ.3449 ต.หนองคันทรง อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
วัดมณีกาญจนาราม ซ.AH123 ต.ชำราก อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
วัดหนองรี ซ.AH123 ต.ชำราก อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
วัดแหลมกลัด ซ.3025 ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
วัดห้วงน้ำขาว ซ.3155 ต.ห้วงน้ำขาว อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
วัดท่าเส้น ซ.AH123 ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
วัดประทุน ซ.3292 ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
วัดสะพานหิน ซ.AH123 ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
วัดอ่าวใหญ่ ซ.3155 ต.อ่าวใหญ่ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
วัดอ่าวช่อ ซ.3155 ต.อ่าวใหญ่ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
มัสยิดเราดอตุ้ลญัณนฮ์ ซ.3271 ต.ห้วยแร้ง อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
มัสยิดเราดอตุ้ลญินาน ซ.สืบแสวงทรัพย์ ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
มัสยิดนูรุ้ลมูฮายีรีน ซ.เนินตาแมว อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
ตราดสรรพสินค้า ซ.สุขุมวิท อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
สวนอาหารหนองบัว ซ.สุขุมวิท ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
ภัตตาคารแสงฟ้า ซ.สุขุมวิท อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
สวนอาหารนำโชค ซ.วิวัฒนะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
ครัวด่านเก่าเกาะกูดคาบาน่า ซ.เนินตาแมว ต.เนินทราย อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
แขวงการทางตราด ซ.สุขุมวิท ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
บริษัทกสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ซ.ราษฎร์นิยม อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ซ.สุขุมวิท ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
หน่วยปฏิบัติการพิเศษกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดตราด ซ.อบต. ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
ศาลจังหวัดตราด ซ.ชลประทาน-วังพลอย ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดตราด ซ.สุขุมวิท ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
สำนักงานเทศบาลตำบลเขาเนินทราย ซ.AH123 ต.เนินทราย อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
สำนักงานเทศบาลตำบลท่าพริกเนินทราย ซ.AH123 ต.เนินทราย อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
สำนักงานป่าไม้จังหวัดตราด ซ.ท่าเรือจ้าง อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดตราด ซ.เทศบาล 5 อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดตราด ซ.วิวัฒนะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดตราด ซ.เทศบาล 4 อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
สถานีประมงจังหวัดตราด ซ.ชลประทาน ต.เนินทราย อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
สำนักงานโยธาธิการจังหวัดตราด ซ.สมานมิตร อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด ซ.สมานมิตร อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
สถานีสื่อสารจังหวัดตราด ซ.ราษฎร์นิยม อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
สำนักงานอัยการจังหวัดตราด ซ.สมานมิตร อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
ศาลากลางจังหวัดตราด ซ.สมานมิตร อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง 3.4 จังหวัดตราด ซ.ชัยมงคล 1 อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ซ.ชัยมงคล 1 อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง