ค้นพบจำนวน 18 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยปราบ ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านมาบยางพร ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
วัดห้วยปราบ ซ.รย. 3013 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
วัดราษฎร์อัสดาราม(วัดสะพานสี่) ซ.รย. 3013 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
วัดมาบยางพร ซ.รย. 3013 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
วัดมาบเตย ซ.รย. 2015 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
อาคารพลาซ่า ซ.รย. 3013 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ซ.รย. 3013 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.รย. 3013 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.รย. 3013 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
สถานีอนามัยห้วยปราบ ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
สถานีอนามัยบ้านมาบยางพร ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
โรงเรียนบ้านห้วยปราบ ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
โรงเรียนบ้านสะพานสี่ ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
โรงเรียนบ้านมาบยางพร ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
โรงเรียนอรวินวิทยา 2 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
โรงเรียนบ้านมาบเตย ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
โรงเรียนบ้านวังตาลหม่อน ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง