ค้นพบจำนวน 15 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปลวกแดง 198 หมู่1 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
วัดไพรสณฑ์ ซ.เทศบาลพัฒนา ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปลวกแดง ซ.ครอบครัวคูศรี ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านปลวกแดง ซ.ประปาดำรงค์ ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
สำนักงานเกษตรอำเภอปลวกแดง ซ.รื่นรมย์ประชาราษฎร์ ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
ที่ว่าการอำเภอปลวกแดง ซ.รื่นรมย์ประชาราษฎร์ ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง สาขาบ้านค่าย ส่วนแยกปลวกแดง ซ.รื่นรมย์ประชาราษฎร์ ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอปลวกแดง ซ.รื่นรมย์ประชาราษฎร์ ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
สถานีตำรวจภูธรอำเภอปลวกแดง ซ.รื่นรมย์ประชาราษฎร์ ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
โรงพยาบาลปลวกแดง ซ.เรืองรองรุ่งโรจน์ ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.3245 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.เทศบาลพัฒนา ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ ซ.เทศบาลพัฒนา ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
โรงเรียนอรวิทวิทยา ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
โรงเรียนบ้านปลวกแดง ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง