ค้นพบจำนวน 77 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองบอน ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยปราบ ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองค้างคาว 296 ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านมาบยางพร ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปากแพรก ต.ละหาร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบึงตาต้า ต.หนองไร่ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอกกราย 51 ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแม่น้ำคู้ ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คลองน้ำแดง 71 หมู่1 ต.หนองไร่ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปลวกแดง 198 หมู่1 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
วัดบึงตาต้า ซ.ชบ. 3007 ต.หนองไร่ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
วัดจอมพลเจ้าพระยา ซ.3138 ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
วัดเขาน้อย ซ.3245 ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
วัดห้วยปราบ ซ.รย. 3013 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
วัดราษฎร์อัสดาราม(วัดสะพานสี่) ซ.รย. 3013 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
วัดมาบยางพร ซ.รย. 3013 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
วัดไพรสณฑ์ ซ.เทศบาลพัฒนา ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
วัดมาบเตย ซ.รย. 2015 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
วัดปากแพรก ซ.3138 ต.ละหาร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
วัดหนองมะปริง ซ.3191 ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
วัดชากมันเทศ ซ.3191 ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
วัดสิทธิสามัคคี ซ.3191 ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
อาคารพลาซ่า ซ.รย. 3013 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
สถานีประมงน้ำจืด ซ.3191 ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
สถานีพัฒนาที่ดินระยอง ซ.3191 ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
สถานีประมงน้ำจืด ซ.3191 ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
สำนักงานเทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยา ซ.เทศบาล 1 ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปลวกแดง ซ.ครอบครัวคูศรี ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านปลวกแดง ซ.ประปาดำรงค์ ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
สำนักงานเกษตรอำเภอปลวกแดง ซ.รื่นรมย์ประชาราษฎร์ ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
ที่ว่าการอำเภอปลวกแดง ซ.รื่นรมย์ประชาราษฎร์ ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง สาขาบ้านค่าย ส่วนแยกปลวกแดง ซ.รื่นรมย์ประชาราษฎร์ ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอปลวกแดง ซ.รื่นรมย์ประชาราษฎร์ ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
โครงการคลองใหญ่กรมชลประทาน ซ.3138 ต.ละหาร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดระยอง ซ.3191 ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีปลวกแดง ซ.3191 ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
สถานีตำรวจภูธรอำเภอปลวกแดง ซ.รื่นรมย์ประชาราษฎร์ ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
โรงพยาบาลปลวกแดง ซ.เรืองรองรุ่งโรจน์ ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.3138 ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ซ.รย. 3013 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.รย. 3013 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.3245 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.รย. 3013 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.เทศบาลพัฒนา ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ ซ.เทศบาลพัฒนา ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.3191 ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ซ.3138 ต.ละหาร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.3138 ต.ละหาร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.3191 ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
สถานีบริการน้ำมันเอ็มพี ซ.3191 ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
สถานีอนามัยบ้านหนองค้างคาว ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
สถานีอนามัยบ้านบึงตาต้า ต.หนองไร่ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
สถานีอนามัยห้วยปราบ ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
สถานีอนามัยบ้านหนองบอน ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
สถานีอนามัยบ้านมาบยางพร ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
สถานีอนามัยบ้านปากแพรก ต.ละหาร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
สถานีอนามัยบ้านแม่น้ำคู้ ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
โรงเรียนชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออก ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
โรงเรียนบ้านบึงตาต้า ต.หนองไร่ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
โรงเรียนบ้านเขาคลองซอง ต.หนองไร่ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
โรงเรียนบ้านห้วยปราบ ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
โรงเรียนบ้านสะพานสี่ ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
โรงเรียนบ้านมาบยางพร ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
โรงเรียนบ้านพงลำดวน ต.ละหาร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
โรงเรียนอรวิทวิทยา ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
โรงเรียนบ้านปลวกแดง ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
โรงเรียนอรวินวิทยา 2 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
โรงเรียนบ้านมาบเตย ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
โรงเรียนบ้านปากแพรก ต.ละหาร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
โรงเรียนบ้านวังตาลหม่อน ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
โรงเรียนบ้านหนองมะปริง ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
โรงเรียนนิคมพัฒนา 10 ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
โรงเรียนนิคมพัฒนา 8 ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
โรงเรียนอนุบาลทิพวัลย์ ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3245-3138 ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3138-3191 ต.ละหาร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3191-3245 ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง