ค้นพบจำนวน 20 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหัวชวด 117 หมู่6 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองกรับ หมู่3 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคลองขนุน 20/25 หมู่8 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
วัดปิปผลิวนาราม ซ.สายหนองกรับ-โรงน้ำตาล ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
วัดหนองกรับ ซ.3138 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
วัดหินโค้ง ซ.โรจนะ เอ 10 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
วัดละหารใหญ่สังฆาราม ซ.รย. 4011 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
วัดปทุมมาวาส ซ.3138 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
วัดดอนจันทน์ ซ.3138 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
สถานีตำรวจภูธรตำบลหนองกรับ ซ.3138 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.3138 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
สถานีอนามัยบ้านคลองขนุน ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
สถานีอนามัยบ้านหนองกรับ ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
สถานีอนามัยบ้านหัวชวด ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
สถานีอนามัยบ้านคลองน้ำเย็น ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
โรงเรียนบ้านคลองขนุน(ติยะวานิชรังสรรค์) ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
โรงเรียนวัดหนองกรับ ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
โรงเรียนบ้านหินโค่งประชานุเคราะห์ ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
โรงเรียนวัดปทุมมาวาส ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
โรงเรียนวัดดอนจันทน์ ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง