ค้นพบจำนวน 21 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองพะวา 73/1 หมู่4 ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านชากมะหาด 100 ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเนินสว่าง 23/1 ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
วัดเนินสว่าง ซ.3471 ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
วัดเขาหวาย ซ.รย. 1003 ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
วัดหนองพะวา ซ.3471 ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
วัดหวายกรอง ซ.3138 ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง สาขาบ้านค่าย ซ.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3138 ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่าย ซ.3138 ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.3471 ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ซ.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3138 ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
สถานีบริการน้ำมันทีพีไอ ซ.3471 ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ ซ.3138 ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
สถานีอนามัยบ้านหลังเขา ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
สถานีอนามัยบ้านหนองพะวา ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
สถานีอนามัยบ้านชากมะหาด ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
โรงเรียนบ้านคลองยายเมือง ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
โรงเรียนบ้านเขาหวาย ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
โรงเรียนวัดหนองพะวา ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
โรงเรียนวัดหวายกรอง ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3471-3138 ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง