ค้นพบจำนวน 10 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองสะพาน 8/7 ต.ตาขัน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
วัดบ้านค่าย(วัดชมพูพล) ซ.3138 ต.ตาขัน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
วัดปากป่า ซ.3138 ต.ตาขัน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
วัดเกาะอรัญญิกาวาส ซ.3138 ต.ตาขัน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
วัดหนองสะพาน ซ.3138 ต.ตาขัน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.3138 ต.ตาขัน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.3138 ต.ตาขัน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
สถานีอนามัยหนองตะพาน ต.ตาขัน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
โรงเรียนวัดเกาะ(กริ่มกำพล) ต.ตาขัน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
โรงเรียนบ้านหนองสะพาน ต.ตาขัน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง