ค้นพบจำนวน 30 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หมู่บ้านตัวอย่าง 299 หมู่9 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสตบรรณ ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านละหารไร่ หมู่8 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คลองน้ำเย็น หมู่1 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
สถานพยาบาลเรือนจำกลางระยอง 111 ถ.นิคมพัฒนา หมู่9 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย ซ.3375 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
วัดแม่น้ำคู้(วัดเก่า) ซ.Rural Roads RY. 4011 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
วัดอ่างแก้ว ซ.รย. 4011 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
วัดละหารไร่ ซ.รย. 4011 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
วัดสวนหลาว ซ.3143 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
วัดเขาโพธิ์ ซ.3371 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
วัดมาบตอง ซ.3143 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
วัดหนองกะบอก ซ.3143 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
วัดเชิงเนินสุทธาวาส ซ.3143 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
เรือนจำกลางระยอง ซ.3191 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
เรือนจำชั่วคราวเขาไม้แก้ว ซ.รย. 4011 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านค่าย ซ.3143 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ ซ.3143 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
สถานีอนามัยบ้านดอกกราย ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
สถานีอนามัยบ้านละหารไร่ ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
สถานีอนามัยหมู่บ้านตัวอย่างตำบลหนองละลอก ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
สถานีอนามัยบ้านสตบรรณ ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
โรงเรียนบ้านแม่น้ำคู้ ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
โรงเรียนบ้านหนองละลอก ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
โรงเรียนวัดไร่ ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
โรงเรียนบ้านมาบตอง ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
โรงเรียนวัดหนองกระบอก ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
โรงเรียนบ้านตีนเนิน ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3143-3371 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
สวนสุภัทรา ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120 038892049
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง