ค้นพบจำนวน 10 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพลงตาเอี่ยม ถ.เขาหินแท่น-วังจันทร์ ต.พลงตาเอี่ยม อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210
วัดเขาตลาดสิงหเสนี ซ.AH123 ต.พลงตาเอี่ยม อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210
วัดคลองจำกา ซ.AH123 ต.พลงตาเอี่ยม อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210
วัดพลงตาเอี่ยม ซ.AH123 ต.พลงตาเอี่ยม อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210
วัดศรีโสภณ ซ.AH123 ต.พลงตาเอี่ยม อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.AH123 ต.พลงตาเอี่ยม อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.AH123 ต.พลงตาเอี่ยม อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210
สถานีอนามัยบ้านพลงตาเอี่ยม ถ.เขาหินแท่น-วังจันทร์ ต.พลงตาเอี่ยม อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210
โรงเรียนบ้านเขาตลาด ต.พลงตาเอี่ยม อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210
โรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยม ต.พลงตาเอี่ยม อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง