ค้นพบจำนวน 62 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสันติสุข ต.ป่ายุบใน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านศาลาน้ำลึก ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังจันทร์ ถ.เขาหินแท่น-วังจันทร์ ต.วังจันทร์ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพลงตาเอี่ยม ถ.เขาหินแท่น-วังจันทร์ ต.พลงตาเอี่ยม อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคลองเขต ต.ป่ายุบใน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเขาสิงโต ต.ป่ายุบใน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเขาตาอิ๋น ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คลองป่าไม้ ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังจันทร์ หมู่1 ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210
วัดคลองเขต ซ.AH123 ต.ป่ายุบใน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210
วัดป่ายุบ ซ.AH123 ต.ป่ายุบใน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210
วัดบึงตากาด ซ.AH123 ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210
วัดคลองป่าไม้ ซ.344 ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210
วัดชุมแสง ซ.AH123 ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210
วัดหนองฆ้อ ซ.344 ต.ป่ายุบใน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210
วัดศาลาน้ำลึก ซ.3471 ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210
วัดเขาตลาดสิงหเสนี ซ.AH123 ต.พลงตาเอี่ยม อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210
วัดเขาตาอิ๋น ซ.3471 ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210
วัดคลองจำกา ซ.AH123 ต.พลงตาเอี่ยม อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210
วัดยางงาม ซ.344 ต.วังจันทร์ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210
วัดพลงตาเอี่ยม ซ.AH123 ต.พลงตาเอี่ยม อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210
วัดชงโค ซ.AH123 ต.วังจันทร์ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210
วัดศรีโสภณ ซ.AH123 ต.พลงตาเอี่ยม อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210
วัดวังจันทร์ ถ.เขาหินแท่น-วังจันทร์ ต.วังจันทร์ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210
กองปราบปรามอาชญากรรม ซ.3471 ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210
สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ ซ.3471 ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210
ที่ว่าการอำเภอวังจันทร์ ซ.3471 ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210
สำนักงานเทศบาลตำบลชุมแสง ซ.3471 ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังจันทร์ ซ.3471 ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210
สถานีตำรวจภูธรอำเภอวังจันทร์ ซ.3471 ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210
น้ำตกธรรมรส ซ.344 ต.ป่ายุบใน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210
โรงพยาบาลวังจันทร์ ซ.AH123 ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210
สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ซ.AH123 ต.ป่ายุบใน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210
สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ซ.AH123 ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.AH123 ต.พลงตาเอี่ยม อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.AH123 ต.พลงตาเอี่ยม อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210
สถานีอนามัยบ้านคลองเขต ต.ป่ายุบใน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210
สถานีอนามัยบ้านสันติสุข ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210
สถานีอนามัยบ้านคลองป่าไม้ ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210
สถานีอนามัยบ้านศาลาน้ำลึก ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210
สถานีอนามัยบ้านเขาตาอิ๋น ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210
สถานีอนามัยบ้านพลงตาเอี่ยม ถ.เขาหินแท่น-วังจันทร์ ต.พลงตาเอี่ยม อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210
สถานีอนามัยบ้านวังจันทร์ ถ.เขาหินแท่น-วังจันทร์ ต.วังจันทร์ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 43 ต.ป่ายุบใน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210
โรงเรียนวัดป่ายุบ ต.ป่ายุบใน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210
โรงเรียนบ้านบึงตะกาด ต.ป่ายุบใน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210
โรงเรียนบ้านแก่งหวาย(อาจราษฎร์บำรุง) ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210
โรงเรียนบ้านยุบตาเหน่ง ต.ป่ายุบใน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210
โรงเรียนบ้านท่าเสา ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210
โรงเรียนบ้านชุมแสง ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210
โรงเรียนบ้านคลองป่าไม้ ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210
โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210
โรงเรียนบ้านหนองฆ้อ ต.ป่ายุบใน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210
โรงเรียนบ้านเขาตลาด ต.พลงตาเอี่ยม อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210
โรงเรียนบ้านตาอิ๋น ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210
โรงเรียนวัดยางงาม ต.วังจันทร์ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210
โรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยม ต.พลงตาเอี่ยม อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210
โรงเรียนบ้านชงโค ต.วังจันทร์ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210
โรงเรียนวัดศรีโสภณ ถ.เขาหินแท่น-วังจันทร์ ต.วังจันทร์ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210
โรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทร์ ถ.เขาหินแท่น-วังจันทร์ ต.วังจันทร์ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210
แยกท่าเสา-วัดเขาประชุมเทพ ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210
แยกชุมแสง ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง