ค้นพบจำนวน 13 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคลองคา ต.ห้วยยาง อ.แกลง จ.ระยอง 21110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเต้าปูนหาย ต.ห้วยยาง อ.แกลง จ.ระยอง 21110
ออชาร์ดปาร์ค ซ.อบจ. รย. ต.ห้วยยาง อ.แกลง จ.ระยอง 21110
วัดเต้าปูนหาย ซ.อบจ. รย. ต.ห้วยยาง อ.แกลง จ.ระยอง 21110
วัดห้วยยาง ถ.สุนทรเวช ต.ห้วยยาง อ.แกลง จ.ระยอง 21110
วัดคงคาวราราม ซ.สุขุมวิท ต.ห้วยยาง อ.แกลง จ.ระยอง 21110
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.สุขุมวิท ต.ห้วยยาง อ.แกลง จ.ระยอง 21110
สถานีอนามัยเต้าปูนหาย ต.ห้วยยาง อ.แกลง จ.ระยอง 21110
สถานีอนามัยบ้านคลองคา ต.ห้วยยาง อ.แกลง จ.ระยอง 21110
โรงเรียนบ้านเต้าปูนหาย ต.ห้วยยาง อ.แกลง จ.ระยอง 21110
โรงเรียนบ้านห้วยยาง ถ.สุนทรเวช ต.ห้วยยาง อ.แกลง จ.ระยอง 21110
โรงเรียนวัดคงคาวราราม(วงศ์ผินประชานุกูล) ต.ห้วยยาง อ.แกลง จ.ระยอง 21110
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3-3437 ต.ห้วยยาง อ.แกลง จ.ระยอง 21110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง