ค้นพบจำนวน 17 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองแพงพวย ต.เนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง 21110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านถนนกะเพรา ต.เนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง 21110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านจำรุง ต.เนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง 21110
วัดเนินทราย ซ.รพช. รย. 3046 ต.เนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง 21110
วัดหนองแพงพวย ซ.อบต. รย. ต.เนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง 21110
วัดเนินฆ้อ ซ.รพช. รย. 3046 ต.เนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง 21110
วัดจำรุง ถ.สายชากโดน-จำรุง ต.เนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง 21110
วัดถนนกระเพรา ซ.อบจ. รย. ต.เนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง 21110
สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 1 ซ.อบจ. รย. ต.เนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง 21110
บ้านสวนรีสอร์ท ซ.3161 ต.เนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง 21110
สถานีบริการน้ำมันทีพีไอ ซ.3161 ต.เนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง 21110
สถานีอนามัยหนองแพงพวย ต.เนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง 21110
สถานีอนามัยบ้านจำรุงหมู่ที่ 7 ต.เนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง 21110
สถานีอนามัยบ้านถนนกระเพรา ต.เนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง 21110
โรงเรียนวัดเนินทราย ต.เนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง 21110
โรงเรียนบ้านกระเพรา ต.เนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง 21110
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3161-3163 ต.เนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง 21110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง