ค้นพบจำนวน 13 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวัดบุญนาค ต.ชากโดน อ.แกลง จ.ระยอง 21110
วัดขุนนาถ ซ.3163 ต.ชากโดน อ.แกลง จ.ระยอง 21110
วัดบุนนาค ซ.3163 ต.ชากโดน อ.แกลง จ.ระยอง 21110
วัดเขากระโดน ซ.3161 ต.ชากโดน อ.แกลง จ.ระยอง 21110
วัดสมอโพรง ซ.อบจ. รย. ต.ชากโดน อ.แกลง จ.ระยอง 21110
สถานีอนามัยวัดบุนนาค ต.ชากโดน อ.แกลง จ.ระยอง 21110
โรงเรียนวัดจำรุง(อินทโชติการุณย์) ถ.สายชากโดน-จำรุง ต.ชากโดน อ.แกลง จ.ระยอง 21110
โรงเรียนวัดบุนนาค(นิวาสกัลยาประชาสรรค์) ต.ชากโดน อ.แกลง จ.ระยอง 21110
โรงเรียนวัดเขากระโดน(ธรรมสารวิทยาคาร) ต.ชากโดน อ.แกลง จ.ระยอง 21110
โรงเรียนวัดสมอโพรง ต.ชากโดน อ.แกลง จ.ระยอง 21110
โรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ำ(นิพันธ์ธรรมศาสน์ราษฎร์บำรุง) ต.ชากโดน อ.แกลง จ.ระยอง 21110
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3-3163 ต.ชากโดน อ.แกลง จ.ระยอง 21110
ศาลสมเด็จกรมหลวงชุมพรฯ ต.ชากโดน อ.แกลง จ.ระยอง 21110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง