ค้นพบจำนวน 26 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวังหว้า ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเนินหย่อง ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110
วัดเจริญสุข ซ.เจริญสุข ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110
วัดเนินหย่อง ซ.รย. 1008 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110
วัดหนองน้ำขุ่น ซ.หนองน้ำขุ่น-หนองรี ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110
วัดวังศิลาธรรมาราม ซ.สุขุมวิท ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110
วัดวังหว้า ซ.ไทรลึก ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110
กลุ่มออมสินทรัพย์เพื่อการผลิต ซ.อบจ. ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110
สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง ซ.สุขุมวิท ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแกลง ซ.สุขุมวิท ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110
สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง ซ.สุขุมวิท ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110
ศูนย์ทรัพยากรน้ำบาดาลภาค 8 ซ.3164 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110
โรงแรมดำรงชีพอินน์รีสอร์ท ซ.สุนทรภู่ 4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110
เกาะแก้วการ์เด้นรีสอร์ท ซ.ไทรลึก ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110
โรงพยาบาลธนบุรีศรีแกลง ซ.สุขุมวิท ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.สุขุมวิท ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.สุขุมวิท ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110
สถานีอนามัยตำบลวังหว้า ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110
โรงเรียนบ้านเจริญสุข ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110
โรงเรียนบ้านเนินหย่อง ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110
โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110
โรงเรียนเทคโนโลยีระยองเฉลิมพระเกียรติ ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110
โรงเรียนบ้านวังหิน ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110
โรงเรียนวัดวังหว้า(อรัญราษฎร์อุปถัมภ์) ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3-3161 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3164-3161 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง