ค้นพบจำนวน 21 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลพลา หมู่5 ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130
์กองบินทหารเรือ ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านฉาง 83/1 หมู่1 ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
วัดคีรีภาวนาราม ซ.สุขุมวิท ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130
วัดพุทธนิมิต(วัดบ้านคลองบางไผ่) ซ.สุขุมวิท ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130
วัดคลองทราย ซ.ทุ่งโปรง ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130
วัดพลา ซ.ทุ่งโปรง ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130
อีสเทอร์นสตาร์พลาซ่า ซ.สุขุมวิท ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130
ร้านอาหารสุขสำราญ ซ.ทุ่งโปรง ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130
หาดพลา ซ.ทุ่งโปรง ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130
โรงแรมบ้านฉางคลิฟบีช ซ.พลา ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.สุขุมวิท ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.สุขุมวิท ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130
คริสตจักรบ้านฉาง ซ.เทศบาล 1/6 ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130
คริสตจักรบ้านฉาง ซ.สุขุมวิท ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130
สถานีอนามัยตำบลพลา ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130
โรงเรียนวัดคีรีภาวนาราม ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130
โรงเรียนบ้านคลองบางไผ่ ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130
โรงเรียนบ้านคลองทราย ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130
โรงเรียนวัดพลา ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3-332 ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง