ค้นพบจำนวน 16 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสมานมิตร ต.กะเฉด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21100
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลกะเฉด ต.กะเฉด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21100
วัดเขาลอย ซ.รย. 1003 ต.กะเฉด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21100
วัดสมานมิตร ซ.อบจ. รย. ต.กะเฉด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21100
วัดตะพุนทอง ซ.อบจ. รย. ต.กะเฉด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21100
วัดธงหงส์ ซ.3320 ต.กะเฉด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21100
วัดแกลงบน ซ.3320 ต.กะเฉด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21100
สถานีอนามัยตำบลกะเฉด ต.กะเฉด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21100
โรงเรียนบ้านเขาลอย ต.กะเฉด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21100
โรงเรียนบ้านไร่จันดี ต.กะเฉด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21100
โรงเรียนบ้านสมานมิตร ต.กะเฉด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21100
โรงเรียนบ้านตะพุนทอง ต.กะเฉด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21100
โรงเรียนวัดธงหงส์ ต.กะเฉด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21100
โรงเรียนวัดแกลงบน ต.กะเฉด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21100
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3-3192 ต.กะเฉด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21100
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3-3320 ต.กะเฉด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21100
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง