ค้นพบจำนวน 1,174 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองบอน จ.ระยอง 21180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองบอน ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองไร่ ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองแพงพวย ต.เนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง 21110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสันติสุข ต.ป่ายุบใน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสองพี่น้อง ต.สองสลึง อ.แกลง จ.ระยอง 21110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอน ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเขาดิน ต.ทุ่งควายกิน อ.แกลง จ.ระยอง 21110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวังหว้า ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านนา ต.บ้านนา อ.แกลง จ.ระยอง 21110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลนิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หมู่บ้านตัวอย่าง 299 หมู่9 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล พนานิคม จ.ระยอง 21180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหัวชวด 117 หมู่6 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยปราบ ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองพะวา 73/1 หมู่4 ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองน้ำเย็น 29 หมู่7 ต.สำนักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองตะแบก 211 ต.นาตาขวัญ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองจอก ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองค้างคาว 296 ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองกรับ หมู่3 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสามแยกน้ำเป็น จ.ระยอง 21110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสระแก้ว หมู่3 ต.สำนักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสมานมิตร ต.กะเฉด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21100
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสตบรรณ ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านศาลาน้ำลึก ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวัดบุญนาค ต.ชากโดน อ.แกลง จ.ระยอง 21110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังจันทร์ ถ.เขาหินแท่น-วังจันทร์ ต.วังจันทร์ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านละหารไร่ หมู่8 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านยายร้า 69/9 หมู่5 ต.สำนักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านยายดา ต.ตะพง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านยายจั่น ต.สำนักทอง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21100
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านมาบยางพร ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านมะขามคู่ จ.ระยอง 21180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพะยูน หมู่4 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพลงตาเอี่ยม ถ.เขาหินแท่น-วังจันทร์ ต.พลงตาเอี่ยม อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปากแพรก ต.ละหาร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบึงตาต้า ต.หนองไร่ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านน้ำใส(เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ) จ.ระยอง 21110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านถนนกะเพรา ต.เนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง 21110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอกกราย 51 ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านชำสมอ ต.กองดิน อ.แกลง จ.ระยอง 22160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านชำฆ้อ จ.ระยอง 21110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านชากหมาก หมู่2 ต.สำนักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านชากมะหาด 100 ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านจำรุง ต.เนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง 21110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคลองบางไผ่ หมู่4 ต.สำนักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคลองคา ต.ห้วยยาง อ.แกลง จ.ระยอง 21110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคลองขนุน 20/25 หมู่8 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคลองเขต ต.ป่ายุบใน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกระเฉท จ.ระยอง 21180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านก้นหนอง ถ.หนองพญา-ก้นหนอง ต.บ้านแลง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโพธิ์ฐาน ต.ทุ่งควายกิน อ.แกลง จ.ระยอง 21110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแม่น้ำคู้ ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเนินหย่อง ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเนินสว่าง 23/1 ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเต้าปูนหาย ต.ห้วยยาง อ.แกลง จ.ระยอง 21110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเขาหินแท่น ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเขาสิงโต ต.ป่ายุบใน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเขาวังม่าน ต.นาตาขวัญ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเขาลอย 99 ต.ชากบก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเขายายชุม ต.แกลง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเขาน้อย จ.ระยอง 21110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเขาตาอิ๋น ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเขาครอก 24/10 หมู่6 ต.สำนักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเกาะเสม็ด ถ.เลียบชายฝั่ง ต.เพ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองสะพาน 8/7 ต.ตาขัน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสำนักท้อน 300 หมู่1 ต.สำนักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสองสลึง ต.สองสลึง อ.แกลง จ.ระยอง 21110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลพังราด ต.พังราด อ.แกลง จ.ระยอง 21170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลพลา หมู่5 ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลปากน้ำประแส ต.ปากน้ำกระแส อ.แกลง จ.ระยอง 21170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านแลง ต.บ้านแลง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลน้ำคอก ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลนาตาขวัญ ต.นาตาขวัญ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลทับมา ถ.สุขุมวิท (นครระยอง 3) ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลตะพง ต.ตะพง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลชากพง ต.ชากพง อ.แกลง จ.ระยอง 21190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลชากบก 1/2 หมู่7 ต.ชากบก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลคลองปูน ต.คลองปูน อ.แกลง จ.ระยอง 21170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลกะเฉด ต.กะเฉด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21100
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลกองดิน ต.กองดิน อ.แกลง จ.ระยอง 22160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลกร่ำ ต.กร่ำ อ.แกลง จ.ระยอง 21190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลกระแสบน ต.กระแสบน อ.แกลง จ.ระยอง 21110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลแกลง ต.แกลง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเพ ถ.บนบ้าน ต.เพ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเนินพระ ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คลองป่าไม้ ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คลองน้ำแดง 71 หมู่1 ต.หนองไร่ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คลองน้ำเย็น หมู่1 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
สถานพยาบาลทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง 26 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
สถานพยาบาลเรือนจำกลางระยอง 111 ถ.นิคมพัฒนา หมู่9 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
ศูนย์บริการสาธารณสุขหลักเมือง ถ.สุขุมวิท (นครระยอง 62) ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
ศูนย์บริการสาธารณสุขสัมฤทธิ์ ถ.สัมฤทธิ์ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
ศูนย์บริการสาธารณสุขสองพี่น้อง ถ.สุขุมวิท (นครระยอง 78) ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
ศูนย์บริการสาธารณสุขมาบข่า จ.ระยอง 21180
ศูนย์บริการสาธารณสุขตากวน ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
ศูนย์บริการสาธารณสุขโขดหิน 51 ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
ศูนย์บริการสาธารณสุขเนินพระ ซ.ราษฎร์บำรุง 10 ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง