ค้นพบจำนวน 167 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
ฐานทัพเรือสัตหีบ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20182
ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ จังหวัดชลบุรี ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านช่องแสมสาร 22/8 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโค้งวันเพ็ญ ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บางเสร่ 120/12 หมู่8 ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นาจอมเทียน ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เตาถ่าน ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เขาคันธมาทน์ ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250
ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลสัตหีบ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
เทศบาลตำบลสัตหีบ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
เทศบาลตำบลบางเสร่ ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250
เทศบาลตำบลจอมเทียน ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250
โรงพยาบาลสัตหีบกม10 33/37 หมู่1 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
กองพันพยาบาล สนับสนุน ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสัตหีบ 8 ถ.สุขุมวิท ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
อลังการ ซ.สุขุมวิท ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250
สวนนงนุช ซ.บ้านไร่สุขบท 1 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี ซ.สุขุมวิท ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ซ.นาจอมเทียน 17 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250
วัดนาจอมเทียน ซ.สุขุมวิท ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250
วัดอัมพาราม ซ.สุขุมวิท ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250
วัดหนองจับเต่า ซ.ชบ. 1003 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250
วัดเขาบำเพ็ญบุญ ซ.นาจอมเทียน 25 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250
วัดสามัคคีบรรพต ซ.สุขุมวิท ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250
วัดใหม่อยู่สงัด ซ.รุ่งโรจน์ ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250
วัดทรงเมตตาวนาราม ซ.ศาลพ่อแก่ ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250
วัดเขาชีจรรย์ ซ.วัดเขาชีจรรย์ ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250
วัดเขาบายศรีสันติธรรม ซ.พลูตาหลวง 46 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
วัดเขาคันธมาทน์ ซ.332 ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250
วัดทุ่งโป่ง ซ.เทศบาล 99 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
วัดเทพประสานเตาถ่าน ซ.เทศบาล 25 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
วัดราษฎร์สามัคคี ซ.สุขุมวิท ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
วัดป่ายุบ ซ.เทศบาล 7/3 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
วัดเขาน้อย ซ.เทศบาล 85 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
วัดรังษีสุนทร ซ.สุขุมวิท ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
วัดสัตหีบ(วัดหลวงพ่ออี๋) ซ.เทศบาล 7 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
วัดช่องแสมสาร ซ.3126 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
ศูนย์การค้าเตาถ่านทองทิพย์ ซ.สุขุมวิท ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
ศูนย์การค้าเอกธานี ซ.สุขุมวิท ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
ห้างสรรพสินค้าจัมโบ้ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ ซ.สุขุมวิท ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
ร้านอาหารสีเทา ซ.สุขุมวิท ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250
ที่ทำการการสื่อสารโทรคมนาคมสัตหีบ ซ.เทศบาล 7 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
สำนักงานอัยการเขต 2 ซ.นาจอมเทียน 6 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250
สำนักงานเทศบาลตำบลจอมเทียน ซ.นาจอมเทียน 6 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250
สำนักงานเทศบาลตำบลบางเสร่ ซ.สุขุมวิท ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมสถานีตำรวจภูธรตำบลสัตหีบ ซ.332 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
สำนักงานเทศบาลเมืองสัตหีบ ซ.เทศบาล 3 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาสัตหีบ ซ.เทศบาล 3 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
ที่ว่าการอำเภอสัตหีบ ซ.เทศบาล 3 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
สำนักงานเกษตรอำเภอสัตหีบ ซ.เทศบาล 3 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
สถานีตำรวจภูธรตำบลพูลตาหลวง ซ.331 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
สถานีตำรวจภูธรอำเภอสัตหีบ ซ.เทศบาล 3 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
เกาะริ้น ซ.เจริญผล ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
เกาะเกล็ดแก้ว ซ.เจริญผล ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
เกาะครามน้อย ซ.พิทักษ์สมุทร ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
หาดยาว ซ.เจริญผล ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
เกาะคราม ซ.พิทักษ์สมุทร ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
เกาะอีร้า ซ.เจริญผล ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
หาดเตยงาม ซ.พิทักษ์สมุทร ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
แหลมฉลาก ซ.พิทักษ์สมุทร ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
เกาะพระน้อย ซ.3126 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
เกาะพระ ซ.พิทักษ์สมุทร ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
เกาะเตาหม้อ ซ.พิทักษ์สมุทร ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
เกาะหมู ซ.3126 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
หาดแดง ซ.3126 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
เกาะนางรำ ซ.3126 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
เกาะยอ ซ.พิทักษ์สมุทร ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
หาดนางรำ ซ.3126 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
เกาะอีเลา ซ.พิทักษ์สมุทร ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
เกาะจระเข้ ซ.3126 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
แหลมแสมสาร ซ.3126 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
เกาะแรด ซ.3126 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
เกาะขาม ซ.3126 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
เกาะแสมสาร ซ.3126 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
เกาะฉางเกลือ ซ.3126 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
เกาะโรงหนัง ซ.3126 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
เกาะโรงโขน ซ.3126 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
เกาะจาน ซ.3126 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
เกาะจันทร์ ซ.3126 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
เกาะจวง ซ.3126 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
โรงแรมพินนาเคิลโกลเด้นบีช ซ.นาจอมเทียน 6 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250
พินนาเคิลจอมเทียนรีสอร์ทแอนด์สปา ซ.นาจอมเทียน 12 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250
บ้านน้ำเมารีสอร์ท ซ.นาจอมเทียน 12 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250
โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้จอมเทียน ซ.นาจอมเทียน 18 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250
โบตานีบีชรีสอร์ท ซ.สุขุมวิท ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250
โอเชี่ยนมารีนา ซ.สุขุมวิท ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250
เอสทีเอสบีชรีสอร์ท จอมเทียน ซ.นาจอมเทียน 34 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250
คอนโดเทลคลิฟแอนด์บีช ซ.สุขุมวิท ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250
วี.โอ.พี. คอนโดเซนพัทยา ซ.นาจอมเทียน 36 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250
ซันเซ็ทพาร์ครีสอร์ท ถ.สดกูรมะโรหิต ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250
โรงแรมซันเซทวิลเลจบีชรีสอร์ท ซ.นาจอมเทียน 50 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250
โรงแรมซีแซนด์ซัน ซ.กอไผ่ 12 ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250
บางเสร่รีสอร์ท ซ.สุขุมวิท ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250
เจ 2 เฮ้าส์ ซ.332 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
ปาล์มรีสอร์ท ซ.สุขุมวิท ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
โรงแรมบ่อนไก่รีสอร์ท ซ.เทศบาล 7/3 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
โรงแรมสวนไผ่ ซ.เทศบาล 81 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
โรงแรมสัตหีบรีสอร์ท ซ.สุขุมวิท ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
โรงแรมเบสท์อินน์ ซ.เทศบาล 8 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
โรงแรมคุ้มเดช ซ.เทศบาล 9 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง