ค้นพบจำนวน 21 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองค้อ ซ.ชุมชนหนองค้อ 1 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโค้งดารา 345/18 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
วัดหนองยายบู่(วัดป่า) ซ.AH123 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
วัดหนองฆ้อ ซ.3241 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
วัดหนองขาม ถ.,ศรีราชา-หนองยายบู่ 38, ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
วัดเนินตอง ซ.3241 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
วัดหุบบอน ซ.3241 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
วัดเขาชีธรรมนิมิต ซ.ศรีราชา-หนองค้อ ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
วัดเขาตะแบก ถ.เขาตะแบก-มาบบอน ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
วัดยางเอน ซ.331 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
สถานีอาคารพักน้ำหุบบอน ซ.3241 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองขาม ซ.3241 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.3241 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ซ.3241 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
สถานีอนามัยบ้านโค้งดารา ซ.ชุมชนเนินตอง 2 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
สถานีอนามัยบ้านหนองค้อ ซ.ชุมชนหนองค้อ 1 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
โรงเรียนบ้านโค้งดารา(จิตต์อารีย์ราษฎร์อนุสรณ์) ซ.ชุมชนเนินตอง 2 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ ซ.ชุมชนหนองค้อ 6 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
โรงเรียนวัดหนองขาม(ไตรราษฎร์บำรุง) ซ.ศรีราชา-หนองยายบู่ 38 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
โรงเรียนบ้านเนินตอง ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
โรงเรียนบ้านเขาชี ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง