ค้นพบจำนวน 13 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหัวโกรก ต.หนองรี อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองรี 5/9 หมู่7 ต.หนองรี อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
วัดหนองรีรัตนาราม ซ.ทุ่งเนินทราย ต.หนองรี อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
วัดเขาช่องมะเฟื่อง ถ.บ้านช่องมะเฟือง ต.หนองรี อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
สถานีบริการน้ำมันเจ็ท ซ.AH123 ต.หนองรี อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ซ.AH123 ต.หนองรี อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ซ.AH123 ต.หนองรี อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
สถานีอนามัยบ้านหนองรี ถ.อนามัยหนองรี ต.หนองรี อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โรงเรียนอนุศาสน์พิทยา ต.หนองรี อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โรงเรียนวิศวกรรมเทคโนโลยีบริหารธุรกิจ ต.หนองรี อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองรี ต.หนองรี อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โรงเรียนหัวโกรก ต.หนองรี อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 7-344 ต.หนองรี อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง