ค้นพบจำนวน 8 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดปากน้ำ ซ.สส. 4013 ต.แควอ้อม อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
วัดบางแคใหญ่ ซ.สส. 2062 ต.แควอ้อม อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
วัดบางแคน้อย ซ.สส. 4013 ต.แควอ้อม อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
วัดบางเกาะเทพศักดิ์ ซ.สส. 4004 ต.แควอ้อม อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
โรงเรียนวัดปากน้ำอมรวิมลจันทร์ ซ.สส. 4013 ต.แควอ้อม อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
โรงเรียนวัดบางแคใหญ่ ซ.สส. 2062 ต.แควอ้อม อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
โรงเรียนวัดบางเกาะเทพศักดิ์ (อินทรประชาคม) ซ.สส. 4004 ต.แควอ้อม อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
โรงพยาบาลหันคา ต.แควอ้อม อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง