ค้นพบจำนวน 16 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
เทศบาลตำบลอัมพวา ถ.ประชาเศรษฐ ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
วัดอัมพวันเจติยาราม ซ.สส. 6002 ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
วัดพระยาญาติ (วัดปากง่าม) ถ.ประชาอุทิศ ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
วัดนางวัง ซ.325 ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
วัดจุฬามณี ซ.325 ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
โรงเรียนล้อมรัก ถ.ประชาเศรษฐ ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย ถ.ประชาเศรษฐ ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
โรงเรียนวิริยะวิทยามูลนิธิ ซ.สส. 6002 ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
โรงเรียนวัดจุฬามณี (มาลยานุสาวรีย์) ซ.325 ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
โรงเรียนเทศบาลวัดนางวัง (สหราษฎร์อุทิศ) ซ.325 ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดอัมพวันเจติยาราม ถ.ประชาเศรษฐ ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
สำนักงานเทศบาลตำบลสว่างวัฒนา ถ.ประชาเศรษฐ ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
ที่ว่าการอำเภอวัดโบสถ์ ถ.ประชาเศรษฐ ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
สถานีตำรวจภูธรอำเภออัมพวา ถ.ประชาเศรษฐ ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
บ่อน้ำร้อน ถ.ประชาเศรษฐ ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
ตลาดน้ำอัมพวา Amphawa Floating Market ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 0 3475 1351
0 3475 1359
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง