ค้นพบจำนวน 4 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางกระบือ ต.บางกระบือ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
วัดตะโหนดราย ซ.สส. 3011 ต.บางกระบือ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
โรงเรียนวัดตะโหนดราย ซ.สส. 3011 ต.บางกระบือ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
สถานีอนามัยตำบลบางกระบือ ซ.สส. 3011 ต.บางกระบือ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง