ค้นพบจำนวน 6 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางพรม ต.บางพรม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
วัดบางพลับ ซ.สส. 6002 ต.บางพรม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
วัดแก่นจันทน์เจริญ ซ.สส. 4011 ต.บางพรม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
โรงเรียนวัดบางพลับ (สุนทรานุกูล) ซ.สส. 6002 ต.บางพรม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
โรงเรียนวัดแก่นจันทน์ (จันทร์เอียงทับทิมราษฎร์บำรุง) ซ.สส. 4011 ต.บางพรม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
สถานีอนามัยตำบลบางพรม ซ.สส. 6002 ต.บางพรม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง