ค้นพบจำนวน 11 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วัดบางคนฑีใน ตำบลบางคนฑี ต.บางคนที อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางคนที ต.บางคนที อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
วัดสินวิเศษศรัทธาราม ซ.สส. 6002 ต.บางคนที อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
วัดบางคนทีใน ซ.สส. 6002 ต.บางคนที อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
วัดบางคณทีนอก ซ.สส. 6002 ต.บางคนที อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
โรงเรียนวัดบางคนทีใน ซ.สส. 6002 ต.บางคนที อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
สถานีอนามัยบางคนที ซ.สส. 6002 ต.บางคนที อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ซ.สส. 6002 ต.บางคนที อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกำแพงแสน ซ.สส. 6002 ต.บางคนที อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
ที่ว่าการอำเภอคลองหลวง ซ.สส. 6002 ต.บางคนที อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.สส. 6002 ต.บางคนที อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง