ค้นพบจำนวน 9 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโรงหีบ ต.โรงหีบ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
วัดปรกราษฎร์รังสฤษฏ์ ซ.สส. 4013 ต.โรงหีบ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
วัดบางกล้วย ซ.สส. 4013 ต.โรงหีบ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
วัดเกตุการาม ซ.สส. 4013 ต.โรงหีบ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
วัดกลางเหนือ ซ.สส. 4013 ต.โรงหีบ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
โรงเรียนสกลวิสุทธิ ซ.สส. 4013 ต.โรงหีบ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
โรงเรียนวัดบางกล้วย (รุ่งมณี) ซ.สส. 4013 ต.โรงหีบ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
โรงเรียนวัดเกตุการาม (พรหมสุวัฒน์วิทยาคาร) ซ.สส. 4013 ต.โรงหีบ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
สถานีอนามัยตำบลโรงหีบ ซ.สส. 4013 ต.โรงหีบ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง